Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Lập báo cáo trực tuyến
Đơn vị báo cáo:
Kỳ báo cáo:

Không có báo cáo

Thống kê
Bài giảng, giáo án điện tử
Thông tin thành viên
Họ và tên: Phạm Thị Hiền
Email: phamthihien.cdtin.k4@cic.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ:
Website:
Đơn vị: 
Chức vụ: Giáo viên
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 6       Đã duyệt: 5       Tổng điểm: 19

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt
Lịch công tác
Hôm nay: Thứ ba, ngày 20 / 03 / 2018
Thông báo

Thông báo tuyển sinh lớp 6 năm học 2017-2018


Vùng Tuyển sinh:

Hồ sơ tuyển sinh:

Hình Thức tuyển sinh:

Thời gian nhận hồ sơ:

Dịch vụ công
Năm thực hiện:
Mã giao dịch:

 

Video clip
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Bài hát yêu thích
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Tài nguyên