Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Lập báo cáo trực tuyến
Đơn vị báo cáo:
Kỳ báo cáo:

Không có báo cáo

Thống kê
Bài giảng, giáo án điện tử
Thông tin thành viên
Họ và tên: Hà Thị Luận
Email: thcs.as.htluan@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ:
Website:
Đơn vị: Trường THCS An Sinh
Chức vụ: Giáo viên
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 3       Đã duyệt: 3       Tổng điểm: 6

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt
Lịch công tác
Hôm nay: Thứ hai, ngày 19 / 03 / 2018
7 giờ 00

BGH: Quản lí các hoạt động giáo dục tại nhà trường

14 giờ 00

Họp cơ quan: Bàn giải pháp thục hiện nhiệm vụ thi đua tháng 3.

Thông báo

Thông báo tuyển sinh lớp 6 năm học 2017-2018


Vùng Tuyển sinh:

Hồ sơ tuyển sinh:

Hình Thức tuyển sinh:

Thời gian nhận hồ sơ:

Dịch vụ công
Năm thực hiện:
Mã giao dịch:

 

Video clip
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Bài hát yêu thích
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Tài nguyên