To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Bài giảng, giáo án điện tử
Thông tin thành viên
Họ và tên: Phạm Thị Hiền
Email: phamthihien.cdtin.k4@cic.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ:
Website:
Đơn vị: 
Chức vụ: Giáo viên
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 6       Đã duyệt: 5       Tổng điểm: 19

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt
Calendar
Today: Sunday, 18 / 02 / 18
Thông báo

Thông báo tuyển sinh lớp 6 năm học 2017-2018


Vùng Tuyển sinh:

Hồ sơ tuyển sinh:

Hình Thức tuyển sinh:

Thời gian nhận hồ sơ:

Public Service
tran-year:
tran-code:

 

Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên