To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Bài giảng, giáo án điện tử
Thông tin thành viên
Họ và tên: Bùi Thị Hiên
Email: thcs.as.bthien@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ:
Website:
Đơn vị: Trường THCS An Sinh
Chức vụ: Tổ trưởng tổ KHXH
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 14       Đã duyệt: 7       Tổng điểm: 18

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt
Calendar
Today: Sunday, 18 / 02 / 18
Thông báo

Thông báo tuyển sinh lớp 6 năm học 2017-2018


Vùng Tuyển sinh:

Hồ sơ tuyển sinh:

Hình Thức tuyển sinh:

Thời gian nhận hồ sơ:

Public Service
tran-year:
tran-code:

 

Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên