To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Bài giảng, giáo án điện tử
Lịch sử
Thích 0 bình luận
Tác giả: Đoàn Thanh Tuân
Chủ đề: Giáo dục
Loại tài liệu: Bài báo, tạp chí
Ngày cập nhật: 16/04/17 20:27
Lượt xem: 1079
Dung lượng: 52.0kB
Nguồn:
Mô tả:

Bình luận - Đánh giá

Chưa có bình luận nào

Bạn cần đăng nhập để gửi bình luận.

Không có tài liệu khác cùng tác giả.

Calendar
Today: Thursday, 22 / 02 / 18
22/02

BGH: Quản lí các hoạt động giáo dục tại nhà trường.

22/02

BGH: Quản lí các hoạt động giáo dục tại nhà trường.

Thông báo

Thông báo tuyển sinh lớp 6 năm học 2017-2018


Vùng Tuyển sinh:

Hồ sơ tuyển sinh:

Hình Thức tuyển sinh:

Thời gian nhận hồ sơ:

Public Service
tran-year:
tran-code:

 

Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên