Asset Publisher

Lịch trực tết Ất Mùi 2015

Lịch trực tết Ất Mùi 2015


Danh sách bộ phận thường trực

Tết Nguyên đán  Ất Mùi 2015

(Kèm theo QĐ số   /QĐ.HT ngày 05/02/2015 của Hiệu trưởng)

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

NHIỆM VỤ

THỜI GIAN TRỰC

1

Lê Văn Thịnh

Hiệu trưởng

Tổ trưởng tổ 1

15-17/02/2015

2

Hoàng Thị Hoa

Thư viện

Tổ viên

3

Mạc Văn Thêm

Bảo vệ

Tổ viên

4

Mạc Tư Khoa

Hiệu phó

Tổ trưởng tổ 2

18-19/02/2015

5

Hồ Thị Hiên

Hành chính

Tổ viên

6

Ngô T Thanh Hương

Giáo viên

Tổ viên

7

Mạc Văn Thêm

Bảo vệ

Tổ viên

8

Đoàn Thanh Tuân

Hiệu phó

Tổ trưởng tổ 3

20-22/02/2015

9

Nguyễn Ngọc Bằng

Kế toán

Tổ viên

10

Mạc Văn Thêm

Bảo vệ

Tổ viên

11

Nguyễn Thị Thảo

Chủ tịch CĐCS

Tổ trưởng tổ 4

23-25/02/2015

12

Lê Thu Tâm

Giáo viên

Tổ viên

13

Mạc Văn Thêm

Bảo vệ

Tổ viên

 

(Tổng cộng danh sách này có 13 người)